På företags-, person- medarbetar- och affärskortet finns en knapp som heter Följ. Denna knapp har två huvudfunktioner.

  1. Alla händelser (anteckningar, förändringar i affärsstatusar och relationsstatusar) kommer att visas på startsidan “idag”. Om du har extra intresse för en specifik affär eller ett specifikt företag, som dina kollegor arbetar med, så är följknappen ett bra verktyg för att se vad som händer.
  2. Följknappen säger också till sökmotorn att prioritera objektet som följs och därav ökar chansen att hitta objektet när du söker efter det. Om du till exempel söker efter Lime Technologies i den svenska databasen så får du 3 träffar. Om du har valt att följa Göteborgskontoret så blir detta din första träff.