Guider

Signaler & temperaturer

FAQ

Signaler & temperaturer

En signal är en händelse som är kopplad till ett företag. Termen har grundats från säljtermen “köpsignal” som tas upp av säljaren vid interaktion med prospektet. En typisk signal i Lime Go är en rekommendation, som helt enkelt kallas “Lime Go-rekommendation”. Signalen har en “styrka” mellan 1-99, för att gradera hur intressant den är för dig.

Vi ger dig rekommendationer en gång i veckan, med en ny omgång varje måndag morgon.

Du måste ha åtminstone ett företag med relationsstatusen Kund. Ju fler du har, desto bättre blir rekommendationerna. Relationsstatusen Kund indikeras med ett hjärta på företagskortet.

Lime Go har en rekommendationsmotor som baseras på dina existerande kunder. Beroende på hur din kundbas ser ut kommer algoritmen att hitta mönster och rekommendera andra företag.

  1. Lime Go
  2. Signaler & temperaturer
  3. Hjälp, jag får oväntade rekommendationer

Hjälp, jag får oväntade rekommendationer

Rekommendationerna räknas ut från din aktuella kundbas och ska likna de kunder som finns i den. Vanliga orsaker för oväntade rekommendationer är:

  • Du har kunder som inte är representativa för de kunder som du aktivt jagar. Detta kan till exempel vara gamla kunder.
  • Du har en väldigt spridd kundbas. Detta kan leda till ospecifika rekommendationer.
  • Olika säljare har olika kunder. Rekommendationerna är för företaget som helhet.