Guider

Lime Inform

FAQ

Lime Inform

  1. Lime CRM
  2. Lime Inform
  3. Felmeddelanden

Felmeddelanden

Har något gått fel med ett utskick finns det information om detta på sidan Felmeddelanden, som du når från menyn genom att först trycka på Utskick och sedan Felmeddelanden.

 

Sök ger dig möjlighet att söka bland felmeddelanden.

 

Meddelande visar unikt ID för utskick. Klickar man på detta kan man se meddelandet.

 

Mottagare visar vem som varit tänkt som mottagare för meddelandet. Är det flera mottagare kan man se antalet.

 

Kanal visar genom vilka kanaler meddelandet varit tänkt att skickas. Här kan man klicka på kanalen Sändlista för att se mottagare som finns i den sändlistan.

 

Orsak – i denna kolumn visas orsaker som resulterat i att ett meddelande inte kunnat skickas. I många fall beror det på felaktigt formaterad mottagaradress.

 

Leveranssätt visar om utskicket skickats som SMS, röstmeddelande eller e-post.

 

Tid anger vilken tid och datum utskicket försökt skickas.