1. Lime Go
  2. Arbeta med e-postutskick
  3. Använd statistik för att öka din försäljning

Använd statistik för att öka din försäljning

När du skapat en e-postkampanj och genomfört ditt utskick kommer Lime Go att ge dig statistik på resultaten.

Lime Go ger dig en leveransrapport efter skickat e-post, alltså information om hur många som har öppnat ditt utskick samt hur många som har klickat på ev. länkar.

Du kan bestämma precis hur viktig en länk är genom att tilldela ett värde till länken. Detta kommer i sin tur översättas till signalstyrka i Lime Go. Varje gång någon klickar på länken kommer detta alltså registreras med det satta värdet. Den här informationen kan komma till användning i ett senare skede, där du t.ex. kan samla leads i en ringlista kopplat till signalnamnet.

Du kan även se vilka mottagare som har interagerat på olika sätt med din kampanj med hjälp av filtren längst ner i kampanjen, i mottagarlistan – t.ex. öppnat, klickat, optat ut o.s.v.