Du måste ha åtminstone ett företag med relationsstatusen Kund. Ju fler du har, desto bättre blir rekommendationerna. Relationsstatusen Kund indikeras med ett hjärta på företagskortet.