Företagets temperatur visar “värmen” som genererats av ihopsamlade signaler. Signalerna representerar olika köpsignaler från företag, utifrån en temperaturskala mellan 0-99 grader. Den stiger om företaget är hett, och svalnar med tiden (läs mer här). En hög temperatur innebär att företaget registrerat många eller väldigt starka individuella signaler. Testa att skapa upp en ringlista med signalerna som filter. Det går även att filtrera på när signalen kom in!