Det finns sex olika kategorier av studsar – hårda, mjuka, spam, transint, auto responder och övriga.

Hård studs (hard bounce) innebär att mottagaradressen inte finns (t.ex. domänen har upphört att existera eller e-postadressen är felstavad).

Mjuka studsar (soft bounce) är temporära studsar, såsom full inkorg.

Spam är när mottagarens spamfilter tycker att meddelandet ska klassas som skräppost och att meddelandet därför inte levereras till mottagaren.

Transient är en tillfällig studs. Servern låg nere när vi försökte skicka och vi kunde inte leverera mejlet inom 4 dagar.

Auto responder innebär t.ex. out of office-meddelanden eller notifikation om att mottagaren har slutat på jobbet eller bytt e-postadress.

Under övrig studs hamnar de studsar som Lime Marketing inte kan tolka, där studskod och text avviker från standard.