Vid anonymisering av en person tas allting bort permanent. Därför måste personen läggas in på nytt.