Självfallet, om ni av någon anledning inte längre vill att Lime har åtkomst till er miljö kan ni kontakta oss för avinstallation av verktyget.