Krypteringsalgoritmen som används för att säkra överföringen är AES med 256-bitars nyckel. Endast behöriga medarbetare hos Lime (supportmedarbetare och konsulter) har åtkomst till verktyget och inför varje användning krävs tvåfaktorautentisering. Alla anslutningar loggas (användare, tidpunkt, destination) och loggar följs upp regelbundet. Information från leverantören av verktyget finns här.