Du kan se vad dina kollegor gör eller vad de har planerat genom att kolla på deras medarbetarkort i Lime Go eller genom aktivitetsvyn och byta från din agenda till deras.