Historik kan alltid redigeras eller raderas av en administratör i Lime Go.

Utan de behörigheter som en administratör har kan du enbart redigera din egen historik och inom 14 dagar efter historikposten skrevs.