Dessvärre är det inte möjligt att exportera statistiken i dagsläget.