Backup görs en gång per dygn, sparas 20 dagar.

Att lägga tillbaks en back-up tar flera timmar och görs av en bokad konsult för en tilläggskostnad. Om du råkat ut för t ex en misslyckad import, kontakta oss för prisuppgift.

Läs mer om hur vi hanterar datan i cloud här: Säkerhet i Lime CRM: Du kan lita på oss – Vi skyddar din data!