Klicka på den gröna plus-knappen i menyn till vänster och välj Medarbetare. Du kan även sätta ett lösenord åt kollegan och bestämma vilka behörigheter personen ifråga ska ha, därefter loggar den nya medarbetaren in på Lime Go’s hemsida. Notera att när du lägger till en ny medarbetare så skapas ett nytt konto som kommer att debiteras på nästa faktura.