Medan du skapar ditt utskick och/eller när du är klar så kan du förhandsgranska det för att se hur det ser ut utanför designläget. Funktionen hittar du i listen/menyn uppe till vänster i utskicket