Lime Go har en rekommendationsmotor som baseras på dina existerande kunder. Beroende på hur din kundbas ser ut kommer algoritmen att hitta mönster och rekommendera andra företag.