Om du misstänker att ditt konto har hamnat i orätta händer, är det viktigt att meddela de kontakter du har i Lime Go, då de kan drabbas negativt. Detta måste göras inom 72 timmar. Kontakta oss för att få ut listan över berörda personer så du kan meddela dem.