Ja, Lime Go har ett öppet REST API som du kan använda för att integrera din Lime Go med andra system. Du kan läsa hela API-dokumentationen här.