Lime Easy finns tyvärr inte utvecklat för Mac. Du kan dock köra programmet på din Mac ändå, genom att använda till exempel ett visualiseringsprogram eller en terminal server. Ett exempel på ett visualiseringsprogram är Parallels (https://www.parallels.com/eu/).

Om du vill jobba med dokument i Lime Easy behöver även Office-paketet vara installerat i Windows-miljön.