Det enda som krävs är att trafik ut mot Internet tillåts. Inga brandväggsöppningar för inkommande trafik krävs.