Ankerkobling til signaler-og-temperaturer

Vi gir deg anbefalinger en gang i uken, med en ny runde hver mandag morgen. 

Lime Go har en anbefalingsmotor som tar utgangspunkt i dine eksisterende kunder. Avhengig av hvordan kundebasen din ser ut, kommer algoritmen til å finne mønster og anbefale andre bedrifter.  

Du må ha minst én bedrift med relasjonsstatusen Kunde. Jo flere du har, jo bedre blir anbefalingene. Relasjonsstatusen Kunde indikeres med et hjerte på bedriftskortet. 

Et signal er en hendelse som er koblet til en bedrift. Uttrykket kommer fra salgsuttrykket “kjøpesignaler” som en selger fanger opp under interaksjon med prospektet. Et typisk signal i Lime Go er en anbefaling, som ganske enkelt kalles for en “Lime Go-anbefaling”. Signalet har en “styrke” fra 1–99 for å gradere hvor interessant det er for deg. 

The temperature of a company represents a “heat” generated by the recently collected signals (read more here). The signals represent different buying signals from companies, shown as a temperature between 0-99 degrees. It rises when hot and cools down when time passes. A high temperature means that a company registered a high number of signals or a very strong individual signal. A good tip is therefor to create a calling list from your signals by using it as a filter. It is also possible to filter on when the signal appeared!