På bedrifts-, person-, medarbeider- og salgskortet er det en knapp som heter Følg. Denne knappen har to hovedfunksjoner. 

  1. Alle hendelser (merknader, endringer i salgsstatus og relasjonsstatus) vises på startsiden «i dag». Hvis du er interessert i et spesifikt salg eller en spesifikk bedrift som kollegaene dine jobber med, er Følg-knappen et godt verktøy for å se hva som skjer. 
  2. Følg-knappen ber også søkemotoren om å prioritere objektet som følges, og øker dermed sjansen for å finne objektet når du søker etter det. Hvis du for eksempel søker etter Lime Technologies i den svenske databasen, får du 3 treff. Hvis du har valgt å følge Göteborg-kontoret, blir dette ditt første treff.