Guider

Om Lime CRM

FAQ

Om Lime CRM

Dokumenter som lagres i Lime CRM kan ha en størrelse på maksimalt 50 MB.

Les mer om GDPR og Lime her >>

Eller kontakt salgssjefen for å diskutere hva dine behov er.

Ja, vi har et stort utvalg av add-ons og intergrasjoner til Lime CRM og Lime Go. Installasjonen utføres på konsulenttimer. Les mer i vår add-ons katalog: https://www.lime-technologies.com/no/add-ons/

Du kan aldri lære for mye! Vi har flere typer innhold du dra nytte av. Se i vårt ressursbibliotek eller utdanningskatalog for å finne noe som passer deg!

 1. Lime CRM
 2. Om Lime CRM
 3. Låse felt eller kort for enkelte brukere

Låse felt eller kort for enkelte brukere

Brukerne er inkludert i grupper som deretter inngår i policys.  Hvis du vil gi autorisasjon på f.eks. et felt, er det egentlig en policy du setter den på.

For å gjøre dette må du først opprette en policy i LISA (LIME admin-grensesnittet).

 1. Logg på LISA.
 2. Klikk på Databaser.
 3. Klikk på databasen din.
 4. Klikk på Security>Policies.
  Klikk Ny, navngi Policy til noe logisk og angi visningsnavnet for språkene du bruker i Lime CRM.
 5. Feltnavnet bør inneholde systemnavnet til policyen. Vi foreslår at du bruker et beskrivende navn i formatet tbl_table_name (tbl = forkortelse av tabellen) og fld_tbellname_field_name (fld er en forkortelse av feltet).
 6. Du kan angi oversettelser på navn, men dette brukes bare når en policy er av typen Filters, visninger, maler og rapporter, ettersom det bare er i dette tilfellet at de er synlige i Lime CRM-klienten.
 7. Angi ved hjelp av et kryss hvilke(n) tillatelse(r) policyen skal gi hver gruppe.
  R=Read – gir lesetillatelser til et tabell eller felt. Uten dette kan en bruker ikke se feltet eller kortet.
  W=Write – tillater endring av eksisterende data i kort/felt.
  ​A=Add – Gir rettigheter til å legge til opplysninger på et kort.
  ​D=Delete – gir rettigheter til å slette data på et kort.
 8. Klikk på Lagre.

 

Du kan nå knytte dine policy til et felt eller et kort.

 1. Klikk på Designer på venstre side av LISA, og klikk på kategorien som feltet ligger på.
 2. Klikk på kortet eller feltet slik at det har en grønn ramme.
 3. Klikk på Properties i kategorien til høyre.
 4. Litt lenger ned finner du “Security Policy”.
 5. Klikk på rullegardinlisten og velg din policy.
 6. Lagre og lukk.
 7. Start Lime CRM på nytt for å teste.

Policies kan være vanskelig. Hvis du vil ha hjelp til å opprette en policy, kan en konsulent hjelpe deg. Kontakt oss for pris/tidsestimat info.no@lime.tech eller + eller +47 21 61 17 10.