1. Lime CRM
  2. Kom i gang
  3. Lag oppgaveliste

Lag oppgaveliste

  1. Åpne Lime CRM og gå til firmakategorien.
  2. Finn firmaet som påminnelsen gjelder og åpne det tilhørende kortet.
  3. Klikk på den nederste kategorien kalt “Oppgave”.
  4. Klikk på den grønne plusstegnet for å opprette en ny oppgave.
  5. Spesifiser hva som skal gjøres ved hjelp av standardaktiviteter eller i fritekst, start- og stoppetid..
  6. Oppgaven er automatisk knyttet til selskapet. Hvis du vil, kan du også koble den til en bestemt forretning.