Guider

Signaler og temperaturer

FAQ

Signaler og temperaturer

Vi gir deg anbefalinger en gang i uken, med en ny runde hver mandag morgen. 

Lime Go har en anbefalingsmotor som tar utgangspunkt i dine eksisterende kunder. Avhengig av hvordan kundebasen din ser ut, kommer algoritmen til å finne mønster og anbefale andre bedrifter.  

Du må ha minst én bedrift med relasjonsstatusen Kunde. Jo flere du har, jo bedre blir anbefalingene. Relasjonsstatusen Kunde indikeres med et hjerte på bedriftskortet. 

Et signal er en hendelse som er koblet til en bedrift. Uttrykket kommer fra salgsuttrykket “kjøpesignaler” som en selger fanger opp under interaksjon med prospektet. Et typisk signal i Lime Go er en anbefaling, som ganske enkelt kalles for en “Lime Go-anbefaling”. Signalet har en “styrke” fra 1–99 for å gradere hvor interessant det er for deg. 

  1. Lime Go
  2. Signaler og temperaturer
  3. Hvorfor bedriftstemperaturer synker

Hvorfor bedriftstemperaturer synker

Tanken er å la brukere jobbe med bedrifter som er hete, og disse vises med en høy temperatur i Lime Go. 

Gjennom å la temperaturen synke i Lime Go (når signalene slutter å komme) på mindre interessante bedrifter, ledes brukerne til de hete bedriftene, (med flere signaler), og finner nye prospekter. 

Hvis det ikke kommer inn noen signaler i løpet av 14 dager, synker bedriften fra 99°S till 22°S. Nedkjølingsprosessen går raskt for høye temperaturer, og en bedrift holder seg bare på de veldig høye temperaturene de første timene. 

Et eksempel: La oss si at signalstyrken gir oss en temperatur på 42 grader på en bedrift. Etter noen dager synker temperaturen til 16 grader. Da kommer det et nytt signal inn og øker temperaturen igjen til 58 grader.