Guider

Lime Marketing

FAQ

Lime Marketing

  1. Skriv inn “Administrasjon” (tannhjul) i venstre panelet.
  2. Klikk på “Brukere”.
  3. Velg riktig bruker.
  4. Velg “Rediger bruker” (pennen helt til høyre på brukerfanen).
  5. Velg “Endre passord” øverst i den svarte menyen. Husk å bruke minst 8 tegn, inkludert en stor og en liten bokstav samt et tall.
  6. Trykk på “Lagre passord”.

En publikasjon er en mappe og som kan kategorisere nyhetsbrev, arrangementer, kampanjer, presseinfo eller lage publikasjoner rettet mot forskjellige språk. Hver publikasjon har sin egen avsenderinformasjon og maler.

Publikasjoner håndterer abonnementer (opt-in) og opt-outs automatisk. Dette betyr at en mottaker kan velge å ikke motta flere utsendelser fra en publikasjon nyhetsbrev, men likevel motta presseinfo, da de sendes fra en annen publikasjon.

Det finnes seks forskjellige kategorier av bounces – hard, myk, spam, forbigående, automatisk svar og andre.

Hard bounce betyr at mottakeradressen ikke eksisterer (f.eks. domenet har sluttet å eksistere eller e-postadressen er feilstavet)

Myke bounces er midlertidige bounces, for eksempel en full innboks.

Spam er når mottakerens spamfilter mener at meldingen skal klassifiseres som spam og derfor blir utsendelsen ikke levert til mottakeren.

Forbigående er en midlertidig bounce. Serveren var nede da vi forsøkte å sende, og vi kunne ikke levere e-posten innen 4 dager.

Automatisk svar betyr f.eks. fraværsmeldinger eller melding om at mottakeren har sluttet på jobben eller endret e-postadressen.

Andre bounces ender opp med bounces som Lime Marketing ikke kan tolke, der bounce-koden og teksten avviker fra standarden.

Selvsagt! I kontrollpanelet (svart med hvite ikoner) til venstre, nederst, kan du endre språk ved å klikke på de tre strekene og velge Endre språk.

  1. Lime CRM
  2. Lime Marketing
  3. Hva betyr opt-in og opt-out?

Hva betyr opt-in og opt-out?

Hvis en mottaker velger opt-in betyr det at mottakeren velger å begynne å abonnere på utsendelsene som er knyttet til denne abonnementslisten.

Hvis en mottaker velger opt-out, betyr det at vedkommende melder seg av utsendelsene som er knyttet til publikasjonen.