Guider

Signaler og temperaturer

FAQ

Signaler og temperaturer

Vi gir deg anbefalinger en gang i uken, med en ny runde hver mandag morgen. 

Lime Go har en anbefalingsmotor som tar utgangspunkt i dine eksisterende kunder. Avhengig av hvordan kundebasen din ser ut, kommer algoritmen til å finne mønster og anbefale andre bedrifter.  

Du må ha minst én bedrift med relasjonsstatusen Kunde. Jo flere du har, jo bedre blir anbefalingene. Relasjonsstatusen Kunde indikeres med et hjerte på bedriftskortet. 

Et signal er en hendelse som er koblet til en bedrift. Uttrykket kommer fra salgsuttrykket “kjøpesignaler” som en selger fanger opp under interaksjon med prospektet. Et typisk signal i Lime Go er en anbefaling, som ganske enkelt kalles for en “Lime Go-anbefaling”. Signalet har en “styrke” fra 1–99 for å gradere hvor interessant det er for deg. 

  1. Lime Go
  2. Signaler og temperaturer
  3. Hjelp, jeg får uventede anbefalinger

Hjelp, jeg får uventede anbefalinger

Anbefalingene regnes ut fra din aktuelle kundebase og skal ligne de kundene som er i den. Vanlige årsaker for uventede anbefalinger er: 

  • Du har kunder som ikke er representative for de kundene du jager aktivt. Dette kan for eksempel være gamle kunder. 
  • Du har en veldig spredd kundebase. Dette kan føre til uspesifikke anbefalinger. 
  • Forskjellige selgere har forskjellige kunder. Anbefalingene er for bedriften som helhet.