Informasjonen du legger inn i Lime Go, er din, og bare din. Ingen utenfor organisasjonen får tilgang til informasjonen.