Velg en ringeliste og trykk på menyknappen øverst til høyre. Velg ta bort og deretter OK. Klar!