Dokumenter som lagres i Lime CRM kan ha en størrelse på maksimalt 50 MB.