Et signal er en hendelse som er koblet til en bedrift. Uttrykket kommer fra salgsuttrykket “kjøpesignaler” som en selger fanger opp under interaksjon med prospektet. Et typisk signal i Lime Go er en anbefaling, som ganske enkelt kalles for en “Lime Go-anbefaling”. Signalet har en “styrke” fra 1–99 for å gradere hvor interessant det er for deg.