Gidsen

Lime Marketing

FAQ

Lime Marketing

 1. Ga naar “Administratie” (tandwieltje) in het linker paneel.
 2. Klik op “Gebruiker”.
 3. Selecteer de juiste gebruiker.
 4. Selecteer “Gebruiker wijzigen” (de pen helemaal rechts op de gebruikersbalk).
 5. Selecteer “Wachtwoord wijzigen”, bovenaan in het zwarte menu.  Gebruik minimaal 8 tekens inclusief een hoofdletter, een kleine letter en een cijfer.
 6. Klik op “Wachtwoord opslaan”.

Een publicatie is een map die gecategoriseerd kan worden als nieuwsbrieven, evenementen, campagnes of persinfo, maar je kunt ook publicaties gericht op verschillende talen maken. Iedere publicatie heeft zijn eigen afzenderinformatie en sjablonen.

Publicaties hanteert abonnementen (opt-in) en opt-outs automatisch. Dit houdt in dat een ontvanger ervoor kan kiezen om geen mailings meer te ontvangen van de nieuwsbriefpublicatie, maar wel persinfo omdat deze via een andere publicatie wordt verzonden.

Er zijn zes verschillende categorieën bounces: hard, zacht, spam, tijdelijk, automatische reactie en overige.

Harde bounce houdt in dat het ontvangende adres niet bestaat (bijv. het domein bestaat niet meer of het e-mailadres is verkeerd gespeld)

Zachte bounce zijn tijdelijke bounces, bijvoorbeeld bij een volle inbox.

Spam houdt in dat het spamfilter van de ontvanger denkt dat het bericht als spam moet worden gezien en daarom is de mailing niet bij de ontvanger afgeleverd.

Tijdelijk is een tijdelijke bounce. De server was onbereikbaar toen we de mailing probeerden te verzenden en de e-mail kon hierdoor niet binnen 4 dagen worden afgeleverd.

Automatische reactie betekent bijvoorbeeld afwezigheidsberichten, berichten dat de werkdag van de ontvanger erop zit is of dat het e-mailadres is gewijzigd.

Overige bounces zijn bounces die Lime Marketing niet kan interpreteren, wanneer de bounce code en de tekst afwijken van de standaard.

Natuurlijk!  In het controlepaneel (zwart met witte pictogrammen) aan de linkerkant, onderaan, kun je de taal wijzigen door op de drie streepjes te klikken en te kiezen voor Taal Wijzigen.

 1. Lime CRM
 2. Lime Marketing
 3. Hoe wijzig ik een wachtwoord?

Hoe wijzig ik een wachtwoord?

 1. Ga naar het tandwieltje “Administratie” in het zijpaneel.
 2. Klik op ”Gebruikers”.
 3. Selecteer de juiste gebruiker.
 4. Selecteer ”Gebruiker bewerken” helemaal rechts van de gebruiker.
 5. Selecteer “Wachtwoord van de gebruiker wijzigen”. Denk eraan om minimaal 8 tekens te gebruiken, inclusief een hoofdletter, kleine letter en een cijfer.
 6. Klik op “Wachtwoord opslaan”.