Een publicatie is een map die gecategoriseerd kan worden als nieuwsbrieven, evenementen, campagnes of persinfo, maar je kunt ook publicaties gericht op verschillende talen maken. Iedere publicatie heeft zijn eigen afzenderinformatie en sjablonen.

Publicaties hanteert abonnementen (opt-in) en opt-outs automatisch. Dit houdt in dat een ontvanger ervoor kan kiezen om geen mailings meer te ontvangen van de nieuwsbriefpublicatie, maar wel persinfo omdat deze via een andere publicatie wordt verzonden.