Er zijn zes verschillende categorieën bounces: hard, zacht, spam, tijdelijk, automatische reactie en overige.

Harde bounce houdt in dat het ontvangende adres niet bestaat (bijv. het domein bestaat niet meer of het e-mailadres is verkeerd gespeld)

Zachte bounce zijn tijdelijke bounces, bijvoorbeeld bij een volle inbox.

Spam houdt in dat het spamfilter van de ontvanger denkt dat het bericht als spam moet worden gezien en daarom is de mailing niet bij de ontvanger afgeleverd.

Tijdelijk is een tijdelijke bounce. De server was onbereikbaar toen we de mailing probeerden te verzenden en de e-mail kon hierdoor niet binnen 4 dagen worden afgeleverd.

Automatische reactie betekent bijvoorbeeld afwezigheidsberichten, berichten dat de werkdag van de ontvanger erop zit is of dat het e-mailadres is gewijzigd.

Overige bounces zijn bounces die Lime Marketing niet kan interpreteren, wanneer de bounce code en de tekst afwijken van de standaard.