Documenten die zijn opgeslagen in Lime CRM mogen maximaal 50 MB groot zijn.