Guides

Arbejde med e-mail udsendelser

FAQ

Arbejde med e-mail udsendelser

Desværre er det ikke muligt at eksportere statistikken for nuværende. 

En Opt-out dækker over, at modtageren har afmeldt sig dit nyhedsbrev, og at vedkommende ikke længere ønsker at modtage mailudsendelser. 

Dette opdaterer automatisk samtykket for mailudsendelser på vedkommendes personkort i Lime Go. 

Vælger du at anonymisere en person, som indgår i en eksisterende mailkampagne, fjernes alle personoplysninger for den pågældende person. Personen er fortsat synlig (dog som anonym) i mailkampagnen for at vise, at du har forsøgt at sende en e-mail til en medarbejder i virksomheden. Udsendelsen til personen kan imidlertid resultere i et noget hårdere studs, efter der mangler de nødvendige oplysninger, såsom e-mailadresse. 

  1. Lime Go
  2. Arbejde med e-mail udsendelser
  3. Why you can’t send an e-mail to all of your customers

Why you can't send an e-mail to all of your customers

One of the big changes that GDPR entails is that you need explicit consent in order to do mass mailings. It is no longer enough to have been in contact with the person. How to ensure that there are explicit consent will not be covered in this guide, only how to mark whether the person has given it.

  1. Start by opening the card in Lime Go for the person that has given its consent.
  2. Click on Edit in the top right corner of the card
  3. Under the section Consent there are two checkboxes; OK for processing and Consents to email sendouts. The first one refers to GDPR and handling of personal data in Go, and the latter is the one that has to be checked in order to include the person in a email campaign in Go.
  4. Once checked, don’t forget to Save!