Guides

Om Lime CRM

FAQ

Om Lime CRM

Dokumenter, der gemmes i Lime CRM, må max. fylde 50 MB.

Læs mere om GDPR og Lime her:

Eller kontakt din salgsansvarlige for at diskutere de aktuelle behov.

Ja, vi har et stort udvalg af add-ons og integrationer til Lime CRM og Lime Go. Installationen udføres til konsulentpriser. Læs mere i vores add-ons-katalog: https://www.lime-technologies.com/da/add-ons/

 

Man kan aldrig lære for meget! Vi har flere slags materialer, du kan få stor glæde af. Kig i vores ressourcebibliotek eller uddannelseskatalog for at finde noget, der passer dig!

 1. Lime CRM
 2. Om Lime CRM
 3. Lås felt eller billede for visse brugere

Lås felt eller billede for visse brugere

Brugerne indgår i grupper, der siden indgår i policies. Hvis man ønsker at tilføje en kompetence på f.eks. et specifikt felt, er det egentlig en policy, man tilføjer den for.

Du skal først lave en policy i LISA (administrator-interface for LIME).

 1. Log ind i LISA.
 2. Klik på Databases.
 3. Klik på din database.
 4. Klik på Security>Policies.
  Klik på Ny, giv din Policy et logisk navn. Angiv display name for de sprog, I benytter i Lime CRM.
 5. Feltnavnet bør indeholde policyens systemnavn. Vi foreslår, at du anvender et beskrivende navn i formatet tbl_tabelnavn (tbl=forkortelse af tabel) og fld_tabelnavn_feltnavn (fld er en forkortelse af felt).
 6. Du kan angive oversættelser efter navn, men dette bruges kun, når en policy er af typen filters, views, templates og reports, da det kun er i dette tilfælde, at de er synlige i Lime CRM-klienten.
 7. Angiv ved hjælp af et kryds, hvad policyen skal tillade for hver gruppe.
  R=Read – giver læserettigheder til en tabel eller felt. Uden dette kan en bruger ikke se feltet eller billedet.
  W=Write – tillader ændring af eksisterende data i billede/felt.
  A=Add – Giver rettigheder til at tilføje oplysninger i et billede.
  D=Delete – giver ret til at fjerne oplysninger i et billede.
 8. Klik på Save.

 

Nu kan du knytte din policy til et felt eller billede.

 1. Klik Designer i venstre side i LISA. Klik på fanen, som feltet ligger på.
 2. Klik på billedet eller feltet, så det får en grøn ramme.
 3. Klik på Properties i fanen til højre.
 4. Lidt nede finder du ”Security Policy”.
 5. Klik på drop-down-listen og vælg din policy.
 6. Gem og luk.
 7. Genstart Lime CRM for at lave en test.

Policies kan være vanskelige. Hvis du vil have hjælp til at udarbejde en policy, kan en konsulent hjælpe dig. Kontakt os for pris/tidsoverslag info.dk@lime.tech eller +45 89 88 70 80.