Guides

Arbejde med e-mail udsendelser

FAQ

Arbejde med e-mail udsendelser

Desværre er det ikke muligt at eksportere statistikken for nuværende. 

En Opt-out dækker over, at modtageren har afmeldt sig dit nyhedsbrev, og at vedkommende ikke længere ønsker at modtage mailudsendelser. 

Dette opdaterer automatisk samtykket for mailudsendelser på vedkommendes personkort i Lime Go. 

Vælger du at anonymisere en person, som indgår i en eksisterende mailkampagne, fjernes alle personoplysninger for den pågældende person. Personen er fortsat synlig (dog som anonym) i mailkampagnen for at vise, at du har forsøgt at sende en e-mail til en medarbejder i virksomheden. Udsendelsen til personen kan imidlertid resultere i et noget hårdere studs, efter der mangler de nødvendige oplysninger, såsom e-mailadresse. 

  1. Lime Go
  2. Arbejde med e-mail udsendelser
  3. Hvad menes med, at mine e-mails afvises?

Hvad menes med, at mine e-mails afvises?

Hvis dine e-mails afvises, er de ikke nået frem til den ønskede modtager. Der findes to hovedtyper af afvisning: 

Hårde afvisninger (Hard bounce) 

… betyder, at modtagerens e-mailadresse er ugyldig eller ikke længere eksisterer. Det kan skyldes, at den er stavet forkert, eller at modtagerens domæne er blevet ændret. 

Bløde afvisninger (Soft bounce) 

… betyder f.eks., at modtageren har en fuld indbakke, er midlertidigt utilgængelig eller har out of office-funktionen aktiveret. 

Når en e-mail afvises, forsøger vi at sende den igen nogle gange. Hvis det stadig ikke lykkes (den afvises fortsat), rapporterer vi dette i din kampagnestatistik.