Kontrollér, at du har den seneste version af Lime CRM (download her), og prøv at genstarte computeren. Kontakt vores support, hvis det ikke hjælper!